+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Wymagania:

 • Uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.
 • Doświadczenie w nadzorze prac żelbetowych
 • Wykształcenie wyższe (mgr lub inż.), preferowany kierunek: Budownictwo o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość systemów szalunkowych
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad oraz pakietu MS Office
 • Gotowość do pracy na budowie
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości
 • Umiejętność współpracy i delegowania zadań
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • Dyspozycyjność

Obowiązki:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy / kierownika robót
 • Organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem począwszy od procesu przygotowania do realizacji aż do etapu odbioru budynku
 • Organizacja placu budowy, dobór dźwigów oraz współpraca ze zlecającym odnośnie miejsca ich posadowienia, dobór szalunków
 • Zamawianie materiałów, szalunków oraz sprzętu wraz z koordynacją terminów ich dostaw
 • Kontrola jakości realizowanych robót oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową
 • Uczestnictwo w naradach budowy
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP i p.poż. przez pracowników
 • Kontrola kosztów budowy
 • Sprzedaż poszczególnych etapów inwestycji inwestorowi / zlecającemu
 • Dbanie o dobre relacji z inwestorem oraz / lub zlecającym prace, a także o dobrą atmosferę pracy na budowie

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub kontrakt b2b, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną
 • Satysfakcjonujące wynagrodzenie + premie w zamian za zaangażowanie
 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, jesteśmy od 15 lat na rynku!
 • Udział w prestiżowych projektach budowlanych
 • Dużą swobodę działania przy wsparciu zespołu firmy
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, wyposażone zaplecze socjalne)
 • Samochód służbowy przy dłuższej współpracy
 • Spotkania integracyjne
 • Partnerską atmosferę współpracy
Kierownik budowy / Kierownik robót