+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 23 maja 2023

SOLANO

W trakcie

Rok budowy:

2023 - w trakcie

Miasto:

Gdynia, ul. Strzelców

Inwestycja:

Mieszkalna

Dla:

Spravia sp. z o.o.

Osiedle Solano w Gdyni

strzaa