+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 9 listopada 2022

ŚCIANY OPOROWE Gdynia

Zakończono

200 m3

Wylanego
betonu

ŚCIANY OPOROWE Gdynia

Rok budowy:

2013

Miasto:

Gdynia, ul. Stryjska i Przemyska

Inwestycja:

Infrastruktura

Dla:

Gmina Miasta Gdynia

Wykonanie żelbetowych murów oporowych wraz z montażem izolacji w związku z budową dróg gminnych w Gdyni przy ul. Styjskiej i Przemyskiej.

strzaa