+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 22 lutego 2023

PERN

Zakończono

4 900 m3

Wylanego
betonu

PERN

Rok budowy:

2019 - 2021

Miasto:

Terminal Naftowy w Gdańsku

Inwestycja:

Przemysłowa

Dla:

PERN S.A.

Wykonaliśmy kompleksowo prace żelbetowe w ramach rozbudowy parku zbiornikowego Terminalu naftowego w Gdańsku.
Realizowane roboty dotyczyły m.in. wykonania konstrukcji pod zbiorniki o średnicy ponad 80 m!
Wykonaliśmy:

•Fundamenty pod zbiorniki o średnicy ponad 80 m na olej napędowy,

•Oczyszczalnię ścieków,

•Zbiorniki retencyjne,

•Fundamenty podpór rurociągów,

•Fundamenty estakad,

•Tace przyzbiornikowe,

Zamontowaliśmy fosę wokół zbiorników z elementów prefabrykowanych,
Wykonaliśmy izolację powłokową, uszczelnienie dylatacji.
Prace wykonane w technologii białej wanny.

strzaa