+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 23 maja 2023

HORIZON

W trakcie

Rok budowy:

2022 - w trakcie

Miasto:

Gdańsk Letnica, ul. Starowiejska

Inwestycja:

Mieszkalna

Dla:

J.W. Construction Holding S.A.

Kompleks czterech budynków mieszkalnych o 33 000 m2 Powierzchni Użytkowej Mieszkalnej. Budynki mają zróżnicowaną wysokość: od siedmiu do osiemnastu kondygnacji i posadowione są na dwukondygnacyjnej hali garażowej o powierzchni kondygnacji 11 000 m2 każda.
Inwestycja została zaprojektowana jako obiekt o żelbetowej konstrukcji, z monolitycznymi stropami nad kondygnacjami podziemnymi oraz stropami typu filigran nad kondygnacjami nadziemnymi. Zastosowano prefabrykowane balkony i biegi schodowe. Ściany wypełniające są murowane. Do kondygnacji podziemnych prowadzą dwie rampy zjazdowe, natomiast komunikację w obrębie całego obiektu zapewnia 9 klatek schodowych. Nasz kontrakt zakłada kompleksowe wykonanie stanu surowego inwestycji.

strzaa