+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 22 lutego 2023

CH POSNANIA

Zakończono

30 000 m3

Wylanego
betonu

CH POSNANIA

Rok budowy:

2014 - 2015

Miasto:

Poznan, ul. Pleszewska 1

Inwestycja:

Usługi

Dla:

Apsys Polska S.A.

Galeria Handlowa Posnania to centrum o powierzchni 9 ha. W ramach umowy wykonaliśmy konstrukcję żelbetową części obiektu, zaprojektowaną częściowo jako wylewaną na mokro oraz częściowo jako prefabrykowaną. Specyfika obiektu wymagała nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych w tym stropów na wysokości 8 m szalowanych na wieżach, 8 m słupów i ścian, belek o zakrzywionym obrysie w kształcie elipsy i wysokości ok. 1 m, montażu prefabrykowanych belek czy płyt stropowych.
Pomimo dużego obszaru wykonywaych prac, współpracy z wieloma firmami innych branż i skomplikownia obiektu nasi pracownicy byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani za wzorcowe stosowanie przepisów BHP.

strzaa

Zobacz też: