+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 22 lutego 2023

CMN – stan 0

Zakończono

12 000 m3

Wylanego
betonu

CMN – stan 0

Rok budowy:

2015 - 2016

Miasto:

Gdańsk, ul. Smoluchowskiego

Inwestycja:

Infrastruktura

Dla:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w związku z budową stanu „zero” Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku.
Budowa o dyżym poziomie skomplikowania wykonawczego i napiętym terminie realizacij. W ramach kontraktu wykonaliśmy płyty fundamentowe o dużych spadkach i przegłębieniach z kanałami, studniami, i o zmiennych wysokościach, ściany łukowe i proste, słupy, stropy wylewane na mokro, ściankę berlińską i ściany oporowe.

strzaa