+ 48 58 352 14 24 budmar@budmar-zelbet.pl

Aktualizacja: 3 lipca 2024

BALTICA 2

W trakcie

Rok budowy:

2024 - w trakcie

Miasto:

Osieki Lęborskie koło Choczewa

Inwestycja:

Infrastruktura

Dla:

Polimex Budownictwo Sp. z o.o.

Roboty żelbetowe dla obiektów kubaturowych i inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie przyłącza lądowego morskiej farmy wiatrowej BALTICA 2.

strzaa