O firmie

BUDMAR jest firmą specjalizującą się w realizacji inwestycji budowlanych, w szczególności stanów surowych obiektów żelbetowych.

Tym co wyróżnia nas na rynku, jest fakt, że właścicielami firmy są inżynierowie. To przekłada się na wysoką jakość obsługi i wykonawstwa realizowanych przez BUDMAR inwestycji, szybkość reagowania i rozwiązywania problemów technicznych oraz organizacyjnych, pojawiających się w trakcie budowy, a także fachowość doradztwa technicznego.

Wysokie kwalifikacje kadry gwarantują zrozumienie problematyki inwestycji już na etapie przygotowywania się do jej realizacji. Dzięki czemu planujemy i organizujemy swoje roboty tak, by wyeliminować ewentualne problemy a nasza praca przebiegała płynnie i bez opóźnień.

Siłą firmy BUDMAR są pracownicy. Zatrudnione u nas osoby to zarówno doświadczeni fachowcy, sprawujący funkcje brygadzistów, jak i młodzi czeladnicy, którzy pracują pod okiem wyszkolonej kadry.

Szczególną wagę przywiązujemy do przestrzegania przepisów BHP, dzięki czemu bezpiecznie realizujemy nasze inwestycje oraz pomyślnie przechodzimy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Realizowane przez BUDMAR roboty są stale nadzorowane przez wewnętrzną służbę ds. BHP, której działalność skutkuje wcielaniem w życie przepisów BHP.